Mihin pilvistrategiaa tarvitaan?

Useampi tapaamani järjestelmäarkkitehti on kysynyt minulta mihin pilvistrategiaa tarvitaan. Ensimmäisillä kerroilla kysymys yllätti ja tuli täysin puun takaa, ja vastauksenikin oli vähän takelteleva. Kysymyksen toistuttua siihen on oppinut vastaamaan luontevasti.

Teknologiastrategioiden aika ei ole ohi, jokaiseen uuteen teknologiavallankumoukseen kannattaa reagoida systemaattisesti.

“Eikö yrityksemme yleinen strategia riitä?”

Ei. Yrityksen yleinen strategia on lähes poikkeuksetta kuvattu yrityksen ydinliiketoiminnan näkökulmasta eikä juuri auta tekemään hyviä valintoja uusien teknologioiden suhteen. Jotkin uuden teknologian murrosvaiheet ovat niin merkittäviä, että useimpien yritysten kannattaa suunnitella, miten muutos vaikuttaa heidän liiketoimintaansa.

Muutos pilvimallisiin järjestelmätoimituksiin on tällainen muutos.

“Mihin teknologiastrategiaa tarvitaan?”

Uuden teknologian käyttöönotto on työlästä isossa organisaatiossa. Kaikki oleellinen tehdään määritellyin prosessein ja kaikki teknologiavalinnat vaikuttavat useiden tiimien ja jopa osastojen väliseen työjakoon. Yksittäisen tiimin on vaikea muuttaa status quota ja onnistuessaankin tällainen toiminta on työlästä ja kallista tai vähintään aikaavievää. Yksittäisessä hankkeessa ei pääsääntöisesti löydetä parasta yleistä ratkaisua uusiin haasteisiin. Tulee valittua väärät kumppanit ja työkalut, työmenetelmistä puhumattakaan.

Uuden teknologian tehokas käyttöönotto on merkittävä tekijä yritysten menestyksessä. Jotkut uudet ratkaisut sopivat kilpailutilanteeseen niin hyvin, että nopealla käyttönotolla kaapataan jo näennäisen paalutettuja markkinoita kilpailijoilta.

Teknologiastrategiaa ei siksi pidä jättää tekniikan pojille.

“Millainen on hyvä teknologiastrategia?”

Hyvä teknologiastrategia on kaksiosainen.

Ensinnäkin osassa, jota puristit kutsuvat strategiaksi, kuvataan miten uusi teknologia otetaan käyttöön ja miltä osin sen käyttö on kiellettyä. Parhaimmillaan siinä kuvataan jopa alueita, joissa uuden toimintamallin käyttö on pakollista tai ainakin erittäin suositeltua. Tämä korkean tason suunnitelma kirjoitetaan kielellä, jota yrityksen ylin johto ymmärtää ja on sen jokaisen sanan takana.

Teknologia-ala on täynnä erinomaisia esimerkkejä tällaisesta strategiatyöstä ja sen tuottamasta lisäarvosta. Steve Jobs lakkautti useimmat Applen tuotelinjat ja keskitti paukut niihin muutamiin, jotka vastasivat hänen näkemystään yrityksen tulevaisuudesta ja Google panosti lähes 100% voimistaan verkkopalveluihin jättäen kilpailijoille sen aikaisen valtavirran, yritysten omiin verkkoihin asennettavien ohjelmien markkinan.

Toisekseen käyttökelpoinen teknologiastrategiahanke sisältää selvän reseptin siitä, miten strategia aiotaan käytännössä toteuttaa. Tätä voi kutsua vaikkapa strategian jalkauttamissuunnitelmaksi. Suunnitelmassa on kuvattu tarkemmin kumppanuuksia, budjetteja, aikatauluja, pilottihankkeita ja vaatimuksia organisaation roolien ja vastuiden muuttamiselle.

Uuden teknologian läpilyönti isossa organisaatiossa vaatii johdon tuen, strategian, vastuuhenkilön, budjetin ja selvän jalkauttamissuunnitelman.

Ilman jalkauttamissuunnitelmaa strategiatyö ei tuota tuloksia.

“Strategialla päähän”

Teknologiastrategiaa ei silti kannata käyttää toiminnan jarruna. Pienet yritykset voivat muodostaa ja viestiä teknologiastrategian hyvinkin informaalisella tavalla, työn ohessa tai saunaillassa. Kun kaikki tuntevat kaikki yrityksessä, on valintojen teko helpompaa.

Isossa yrityksessä strategiatyöhön kuuluu olennaisena osana pilvipilotointi. Tilanteesta ja yrityksestä riippuen sen voi tehdä ennen lopullisen strategian asettamista, rinnan strategiatyön kanssa vai vasta strategian lukkoonlyönnin jälkeen.

Opettavainen pilotti on aina hyvä tapa aloittaa strategiatyöhön valmistautuminen.

“Ei Iisakinkirkkoja”

Hyvän teknologiastrategian saa tehtyä muutamassa kuukaudessa. Mikäli työ tuntuu vievän vuosineljännestä pitempään, on jotain pielessä. Tyypillisesti ongelmana on hankkeen matala prioriteetti, liian kunnianhimoinen laajuus tai työhön liian kokematon tiimi. Oikealla porukalla, laajuudella ja selvällä aikataululla työ saadaan valmiiksi, eikä strategiatyön viivästyminen häiritse projektityötä.

Tee pilvistrategia yhden vuosineljänneksen aikana.