Oma.riista.fi – Asiakkaalta maali, tiimiltä ja käyttäjiltä reitti

Suomen riistakeskus kilpailutti Hanselin teknisen IT-konsultoinnin puitesopimuksella käyttöönsä ketterää ja käyttäjälähtöistä ohjelmistokehitystä. Hankkeen tuloksena syntyy asiointipalveluita, joissa käyttäjä on kuningas.

Suomen riistakeskus vastaa riistapolitiikan toteuttamisesta Suomessa ja erilaisista julkisista palveluista metsästäjille. Tähän saakka riistakeskus on verkkopalveluissaan tarjonnut metsästäjille lähinnä näihin asioihin liittyvää tietoa ja ohjeita. Nyt käynnistyneen hankkeen avulla kehitetään yhä enemmän asiointipalveluita.

Tyytyväinen käyttäjä tuottaa dataa

“Tavoittelemme mahdollisimman mielekkäitä itsepalveluita asiakkaille. Tänä vuonna toteutamme mm. helppokäyttöisen riistapäiväkirjan,” hankkeen tuoteomistaja Ari Kontiainen Suomen riistakeskuksesta kertoo. “Ajattelemme, että kun käyttäjämme saavat palveluita, jotka he kokevat itselleen hyödyllisiksi, myös riistahallinto saa tarvitsemansa tiedon. Riistapäiväkirjan kautta tullaan keräämään esimerkiksi saalisilmoituksia ja riistaeläinhavaintoja.”

Riistakeskuksen periaatteena uusille palveluille on, että ihminen omistaa omat tietonsa ja saa käyttää niitä mihin haluaa. Häneltä ei myöskään kysytä uudelleen sellaista tietoa, joka on jo jotakin kautta hallinnon tiedossa. Kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä muiden julkiseen riistakonserniin kuuluvien toimijoiden, esimerkiksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen, kanssa.

Ketterää kehitysvoimaa Hanselin teknisen IT-konsultoinnin puitesopimuksesta

Suomen riistakeskus kilpailutti kehitystyöhön lokakuussa 2013 ketterän ohjelmistokehitystiimin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin 2011-2015 puitesopimuksen I-alueelta (kokonaisprojektit). Kilpailutuksen voittajaksi valittiin laatuylivoimalla Codento-Midagon -ryhmittymä, jonka osana toimii Vincit Oy. Valittu kehitystiimi on toteuttanut riistakeskuksen ohjauksessa uusia asiointipalveluita joulukuusta 2013 lähtien.

“Codenton kumppaniverkostomalli on hyvä esimerkki siitä, miten suomalaiset pienet ja ketterät ohjelmistoyritykset voivat tehokkaasti toimia Hanselin puitesopimustoimittajana. Verkostona voimme tarjota laadultaan oivallisia ketteriä kehitystiimejä käyttäjälähtöisten kansalaispalveluiden toteuttamiseen,” sanoo Codenton julkishallinnon myyntijohtaja Tommi Ullgrén.

Käyttäjät oppaina, avoimen lähdekoodin teknologiat

Intoa riittää tiimissäkin. “Ketterälle tiimillemme tämä on hieno projekti,” sanoo Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, joka toimii myös hankkeen ohjausryhmässä. “Erityistä on, että tässä julkishallinnon ostaja ymmärtää loistavasti ohjelmistoprojektin onnistumisen edellytykset. Ostajalla on selkeä maali hankkeelle ja aika jolloin pitää olla perillä. Kehitystiimi yhdessä tilaajan tuoteomistajan kanssa sitten miettii, mitä reittiä tuohon maaliin parhaiten päästään.”

Tiimiä reitin miettimisessä auttavat palvelun tulevat käyttäjät. Uusia ominaisuuksia kehitetään pilotoiden, ja käyttäjäpalautetta hankitaan matkan varrella jatkokehitystyön pohjaksi. Toteutuksen teknologiapakki pohjautuu tiimin suosituksesta avointa lähdekoodia ja J2EE-teknologioita käyttävään Goldie-alustaan, sekä käyttöliittymäkerroksessa AngularJS -kehykseen. Lähestymistapa on nopeasti yleistynyt julkishallinnon uusissa verkkosovellushankkeissa.

Ostajalle ketteryys näkyy vikkelänä toimintana: “Olen ollut iloisesti yllättynyt, miten nopeasti tiimi on päässyt kärryille tavoitteistamme, ja miten tehokasta ideoiden pallottelu ja tavoitteitamme tukevien ratkaisujen löytäminen on ollut”, Suomen riistakeskuksen tuoteomistaja Ari Kontiainen kertoo.

Sekä Codento että Vincit ovat aktiivisia ketterän ostamisen tekemisessä tutuksi julkishallinnon asiakkaille. Ryhmittymä on puitesopimustoimittajana Hanselin teknisen IT-konsultoinnin sopimuksen 2011-2015 osa-alueilla A (hanke- ja projektinjohto), B (määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut), C (sovelluskehityspalvelut) ja I (kokonaisprojektit).

Uutiset IT:n päättäjille – Codenton uutiskirje 03/2014

Hei! Tässä paketti uutisia, jotka kiinnostavat nykyaikaisten IT-järjestelmien ostajia ja hyödyntäjiä. Kokoamme kirjeen kerran kuussa.

Tässä uutiskirjeessä:

  •    Mitä on uusi IT?
  •    Kansallinen palveluväylä tienhaarassa
  •    Kuinka onnistua tietojärjestelmien ostamisessa (video)
  •    Pilvipalveluiden suorituskyky ja vertailu
  •    Miten moderni järjestelmähankinta valmistellaan
  •    MyData, kuka omistaa sinua koskevat tiedot?

Petri Aukia,

Toimitusjohtaja
Codento

Uusi IT

Gartner on jakanut tietohallintojohtajan työkentän kahtia: on perinteiset ratkaisujen ylläpito ja optimointi yhä kustannustehokkaammiksi, mistä vastaa vanhaan tapaan CIO. Ja toisaalta on uudet, nopeasti kehittyvät ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavat teknologiat, joista vastaa CDO, Chief Digital Officer. Hänen roolinsa ei ole tuottaa tukipalvelua, vaan etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia uudella teknologialla.

Vaikka toimenkuvia ei kaikkialla vielä erotellakaan, uusi IT on kategoriana syytä tunnistaa. Sellaiset teknologiat ja toimintatavat kuin sosiaalinen media, pilvi, ketteryys, avoin data ja avoin lähdekoodi muuttavat yritysten toimintatapoja radikaalisti, eikä niihin voi suhtautua vain tukipalveluina.

Hyödyllisiä linkkejä:

http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/18/why-cios-may-morph-into-the-chief-digital-officer/
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015
http://insights.wired.com/profiles/blogs/is-2014-the-year-of-the-cdo

Kansallinen palveluväylä

Suomen ehkä kiinnostavin julkinen IT-hanke tällä hetkellä on Kansallinen palveluväylä. Kyse ei ole vain väylästä, vaan projektin tavoitteena on myös muuttaa sitä tapaa, jolla julkisia tietojärjestelmiä Suomessa tehdään. Toisaalta on myös merkkejä, ettei mikään muutukaan.

Hyvä renki -blogista löytyy Otso Kivekkään analyysi siitä, mitä palveluväyläprojektissa on tapahtumassa ja miten sitä pitäisi tehdä.

Kuinka onnistun tietojärjestelmien ostamisessa?

Codenton aamiaistilaisuudessa tammikuussa käytiin läpi tietojärjestelmien ostamisen haasteita.

  • Tommi Kanto PKC Groupista kertoi IT-ostamisen menetystekijöitä pitkän linjan hankinta-ammattilaisen näkökulmasta.
  • Janne Tukiainen VATTista kertoi, millaiset hankinnat päätyvät Markkinaoikeuteen ja miten siltä voidaan välttyä.
  • Ulla Heikkilä Keskolta selitti, miten päivittäistuotemerkki Pirkka hallinnoi ostoissaan laajaa määrää toimittajia, hintoja ja laatua.
  • Otso Kivekäs paljasti Codenton reseptin ketterän ohjelmistokehityksen hankinnan onnistumiseen.

Kaikki esitykset ja seminaarin kulku twitter-seinällä löytyvät Codenton Storifystä.

Pilven suorituskyky ja mittaaminen

Codenton tekemän selvityksen mukaan suomalaiset IT-päättäjät ovat kiinnostuneita pilven suorituskyvyn seurannasta, mutta systemaattiset työkalut laahaavat jäljessä. Koko selvitys vapaasti saatavissa pyytämällä petri.aukia@codento.com.

Suosituin pilvi-infra, Amazon Web Services on laajentanut konevalikoimaansa uusilla High I/O instansseilla, joiden levy- ja verkkosuorituskykyä on parannettu. Vanhojenkin käyttäjien kannattaa nyt tarkistaa pitäisikö virtuaalikonevalikoima optimoida uudelleen.

Jos haluat Codenton ilmaisen työkalun AWS-instanssien valintaa helpottamaan, ota yhteyttä petri.aukia@codento.com.

Moderni tietojärjestelmähankinta

Ketterät menetelmät ovat modernin ohjelmistokehityksen perusta. Mutta ketteryys ei tarkoita, etteikö myös ennakkosuunnittelua tarvittaisi. Päin vastoin, ketterässä hankkeessa vision täytyy alusta alkaen olla kirkkaana mielessä. Karoliina Luoto kirjoittaa Hyvässä rengissä siitä, miten ketterä hanke kannattaa valmistella ennen itse hankintaan ryhtymistä.

My Data -seminaari

Kuka omistaa ihmistä koskevat tiedot viranomaisten ja yritysten rekistereissä? Tietojen kohde, vai tietojen kerääjä? Entä mitä oikeuksia kansalaisella on itseään koskeviin tietoihin? My Data on ajatus siitä, että kansalaisilla olisi oikeus saada omat tiedot käyttöönsä koneluettavassa muodossa ja tietää kuka niitä käsittelee.

Open Knowledge Finland, OP-Pohjolan ja Liikenne- & viestintäministeriö järjestävät tänään 7.4. iltapäiväseminaarin teemalla My Data ja tietosuoja-sääntely. My Dataan liittyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita valotetaan niin liiketoiminnan, kuin ihmisten oikeuksienkin näkökulmasta. Aihepiiri on yhteinen yksityiselle ja julkiselle sektorille.

Tapahtuma Facebookissa.
Tapahtuma Eventbritessä.

Haluatko tutustua uudempiin uutiskirjeisiimme?

Jos haluat lukea muita uutiskirjeitämme, tässä linkit muutamaan niistä.

Leanillä tehoa liiketoimintaan (12/2015)
Lisenssit ja avoin lähdekoodi (09/2015)
Aamiaisseminaarin antia: tietojärjestelmien omistusoikeudet (06/2015)
Tiedolla johtaminen tuo parempia tuloksia (08/2014)
Inspiraatiota uuden IT:n päättäjille (06/2014)

Jos taas haluat saada tulevat uutiskirjeemme ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi, voit liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi vaivattomasti blogimme sivupalkissa olevalla lomakkeella.

***

Kuva: Flickr Creative Commons, Art4TheGlryOfGod by Sharon.