Ohjelmistojen immateriaalioikeuksien luovuttaminen ei estä kannattavaa liiketoimintaa

Teknologiateollisuuden Viitasaari ja Ohjelmistoyrittäjien Roiha vastustivat Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 9.3. sopimusmallia, jossa julkishallinnon IT-hankinnoissa immateriaalioikeudet siirretään yrityksiltä julkishallinnolle. Ohjelmistotalot Codento ja Vincit vastustavat tätä vastustusta.

Monet ohjelmistotarpeet ratkeavat valmisohjelmistojen hankinnalla. Räätälöityjä ratkaisuja tarvitaan silloin, kun kelvollisia valmisratkaisuja ei ole. Valtionhallinnossa tämä on varsin yleistä, kun kutakin virastoa on vain yksi kappale, eikä monistettavaa ongelmanratkaisua pystytä täysimääräisesti hyödyntämään. Koska räätälöidyt ratkaisut on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan yhtä asiakasta mahdollisimman hyvin, kelpaavat ne sellaisenaan vain harvoin muille. Ja joka tapauksessa niiden tilaajat tarvitsevat lähes poikkeuksetta toimittajan apua ohjelmiston jatkokehityksessä ja ylläpidossa.

Suomalaisen julkishallinnon rumimmat ja kalleimmat epäonnistumiset on tehty tilaamalla räätälöityjä järjestelmiä, joiden omistusoikeus on jätetty toimittajalle. Epäonnistuneen hankkeen lisätyöt ovat jopa kymmenkertaistaneet hankkeen lopullisen kustannuksen alkuperäiseen arvioon verrattuna. Jatkokehityksen kilpailutus on toimittajaloukun vuoksi usein mahdotonta, ja epäreilu toimittaja pystyy vuosikaudet laskuttamaan käsittämättömiä summia mitättömien muutosten tekemisestä.

Asiakkaan ja toimittajan välinen sitoutuminen pitääkin perustua hyvään kumppanuuteen eikä sopimukselliseen pakkoon – myös julkishallinnossa. Ja askel oikeaan suuntaan on se, että julkishallinnon IT-hankinnoissa immateriaalioikeudet kuuluvat ostajalle. Ohjelmistoyrittäjinä koemme, että tilaustyöstä saatu korvaus on jo riittävä. Veronmaksajina toivomme lisäksi, että kertaalleen maksetuista järjestelmistä ei tarvitse maksaa uudestaan, kun toinen hallinnonala ottaa niitä tai niiden osia käyttöön.

Codenton ja Vincitin toimintatapa on ollut aina siirtää oikeudet asiakkaillemme.

 

Petri Aukia
toimitusjohtaja
Codento Oy

Mikko Kuitunen
toimitusjohtaja
Vincit Oy

// Kuva: Flickr CC, opensource.com