Lare Lekman: Jatkuva kehitys on agilen ydinAgilessa oleellinen verbi on kokeilla. Kokeilun kautta voidaan löytää parempia toimintatapoja.

Lare Lekman on Lekman Consultingin perustaja sekä ketterän kehityksen kouluttaja ja valmentaja. Laren mukaan agilessa on tärkeää jatkuva kehitys ja priorisointi. Lare puhuu myös kokeilevan organisaatiokulttuurin puolesta. Tässä Laren top 5:

1. Iterointi ja jatkuva kehitys

Iteroinnin ja jatkuvan kehityksen kautta opitaan projektin aikana, mikä on oikeasti merkittävää, mikä taas ei. Joskus asiakkaan vaatimukset perustuvat ainakin osittain spekulaatioihin, ja kaikkia vaatimuksia pidetään yhtä tärkeinä.

Projektia palastelemalla pystytään varmistamaan, että kokonaisuus voidaan priorisoida ja keskittyä tekemään tärkeintä osaa ensin. Jokaisen sprintin jäkeen tulisi myös katselmoida, mitä on saatu aikaan, ja ohjata sen avulla seuraavaa rutistusta. Säännöllisestä tarkastelusta, priorisoinnista ja karsinnasta syntyy lisäarvo projektille.

2. Priorisointi

Toinen pointti liittyy kiinteästi ensimmäiseen. Jokaisen sprintin alussa tulisi priorisoida työtehtävät, jotta vältytään epäoleellisten asioiden parissa puuhastelulta. Kehitystä tulee myös ohjata arvokkaampaan suuntaan saadun palautteen ja tilanteen mukaan.

3. Itseohjautuvuus

Ketteryyden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että työntekijät ottavat aktiivisesti vastuuta sekä omasta, että tiimin työstä. Heidän tulisi voida tuntea ammattiylpeyttä ja myös huolehtia oman osaamisensa kehittämisestä. Tiimeissä pitäisi pystyä keskustelemaan ja määrittelyä tarvittaessa tarkentaa tuoteomistajan kanssa.

4. Prosessin kehittäminen

Työskentelyprosessia tulee myös remontoida säännöllisesti. Prosessit eivät saa olla kiveen hakattuja, vaan niitä pitää tarkastella ja parannella. Tärkeä verbi tässä on kokeilla. Muutokseen ei tarvitse sitoutua ikuisiksi ajoiksi eikä sitä tarvitse turhaan jännittää. Jos kokeilu osoittaa, että uusi toimintatapa on aiempaa huonompi, aiempaan voidaan aina palata. Rohkeasti kokeilemalla voidaan löytää uusia, parempia työskentelytapoja.

5. Luottamus ja läpinäkyvyys

Tilaajan on lähtökohtaisesti voitava luottaa toimittajan osaamiseen, jotta ketterä yhteistyö voi toimia. Konsultoinnissa myydään aikapohjaista tekemistä, ei valmista tuotetta, ja tämä voi hermostuttaa tilaajaa.

Jos tilaaja ei luota toimittajaan, hän saattaa lukita liian monia ominaisuusvaatimuksia yhtä aikaa. Kaikkia ominaisuuksia ei kuitenkaan voi toteuttaa samanaikaisesti. Ohjelmistoja ei voi tehdä kertarysäyksellä valmiiksi, vaan ne on rakennettava pala kerrallaan.

Jotta yhteistyö toimisi, täytyy matkan varrella voida puolin ja toisin oppia, mikä on tärkeää, toimivaa ja arvokasta. Tilaajan tuskaa voi helpottaa toimittajan aiemmat, vastaavat referenssit, taustojen tunteminen sekä rekrytointityyppinen toimittajan valinta.

***

Tässä kolmiosaisessa sarjassa tutustumme ketteriin menetelmiin kolmen asiantuntijan avulla. Pyysimme kutakin heistä kertomaan viisi heidän mielestään tärkeää asiaa, jotka ketteriä menetelmiä käyttävän yrityksen tai organisaation tulisi ottaa huomioon toiminnassaan. Sillä ei ole väliä, onko ketteriä menetelmiä käytetty aiemminkin, vai testataanko niistä vasta ensimmäistä kertaa. Nämä pointit ovat aina yhtä merkittäviä. Sarjan aiemmat osat pääset lukemaan täällä: osa 1. ja osa 2.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *