Leanillä tehoa liiketoimintaan – Codenton uutiskirje 12/2015

Leanin on tarkoitus vähentää turhaa taustahälyä ja omissa poteroissa istumista. Sen sijaan töitä tehdään yhdessä, yhteistä päämäärää kohti.

Mukavaa joulukuuta!

Lean on jatkuvan kehittämisen tapa, jossa tunnistetaan mikä tuottaa liiketoiminnalle ja asiakkaille arvoa, keskitytään siihen ja karsitaan turhaa. Oikein toteutettuna lean parantaa organisaation tuloksellisuutta, asiakkaiden tyytyväisyyttä ja henkilöstön flowta, ja me Codentolla liputamme etenkin leaniyttävän ohjelmistokehityksen puolesta. Tässä uutiskirjeessä:

 •    Lean leviää suomalaisessa terveydenhuollossa
 •    Tätä on lean
 •    Video: Jeffrey Likerin arvio Toyota Kata –kirjasta
 •    Lean-ajattelu ohjelmistoprojektin valmistelussa
 •    Jatkuvan parantamisen lähtökohdat
 •    Video: Obeya – tiiviimpää yhteistyötä
 •    Lean intranet

Lean leviää terveydenhuollossa

Potilaan lääkärilehti uutisoi 1.12., että lean-mallin käyttö leviää suomalaisen terveydenhuollon parissa. Menetelmän avulla parannetaan paitsi yksiköiden toimintaa, myös sairauksien hoitoja. Lähtökohtana on potilaan näkökulma.

Tätä on lean

Tätä on lean on helppolukuinen ja oivaltava kirja, josta saa hyvän peruskäsityksen, miksi joskus kannattaa katsoa mieluummin asioiden virtaa kuin yksittäisten toimijoiden resurssitehokkuutta.

Video: Jeffrey Likerin arvio Toyota Kata –kirjasta

Tässä 20 minuutin videossa Toyota Way –kirjan kirjoittaja Jeffrey Liker kertoo omasta lean-historiastaan ja arvioi Mike Rotherin Toyota Kata –kirjaa. Molemmat kirjat ovat hyviä jokaiselle, joka haluaa sukeltaa syvemmälle leaniin.

Lean-ajattelu ohjelmistoprojektin valmistelussa

Codento-lean-visiolakana

 

Miten voit tuottaa ohjelmistolla asiakkaallesi ja liiketoiminnallesi eniten arvoa? Entä miten saat ohjelmiston tehtyä tehokkaimmin? Näistä peruskysymyksistä lähtee lean ohjelmistoprojekti.

Konsulttimme Karoliina Luoto on kiteyttänyt lean-visiolakana –työkaluun tärkeimmät kysymyksesi ohjelmistoprojektin suunnittelussa. Karoliina kirjoitti myös kattavat ohjeet visiolakanan täyttämiseen. Tilaa maksutta joko täytettävä PDF tai juliste tiimitilan seinälle.

Jatkuvan parantamisen lähtökohdat

Jotta leanillä tavoiteltavalla jatkuvalla parantamisella on mahdollisuus tulla organisaation kulttuuriksi, on hyvä ymmärtää oman organisaation suhde toisiin. Silloin on mahdollista kiteyttää visio, haaste ja tavoitetila – edellytykset parannusrutiinin toimivuudelle.
Siksipä Simon Wardley johdattelee arvoketjun tilannekartoitukseen.
Ja tässä esimerkki siitä, miten Uber sijoittuisi kyseiselle arvokartalle.

Video: Obeya – tiiviimpää yhteistyötä

Kun jatkuva parantaminen on otettu osaksi toimintaa, on syytä sopia, miten aloitettua muutosta ylläpidetään ja vahvistetaan. Obeya, suuri huone, on tehokas tapa tähän.

Lean intranet

Lean ja intranet – miten ne liittyvät yhteen? Lean intranet syntyy, kun intraa tehdessä saadaan maksimoitua arvo liiketoiminnalle ja minimoitua toissijainen. Katso blogistamme Karoliina Luodon kalvosarja aiheesta.

Rauhaisaa joulunodotusta kaikille!

Petri ja koko Codento-tiimi

P.S. Tykkäsitkö tämän uutiskirjeen sisällöstä? Kiitos siitä kuuluu pitkälti uudelle lean-valmentajallemme Miika Kuhalle. Tervetuloa Codenton riveihin, Miika!

Haluatko tutustua aiempiin uutiskirjeisiimme?

Jos haluat lukea aiempia uutiskirjeitämme, tässä linkit muutamaan niistä.

Lisenssit ja avoin lähdekoodi (09/2015)
Aamiaisseminaarin antia: tietojärjestelmien omistusoikeudet (06/2015)
Tiedolla johtaminen tuo parempia tuloksia (08/2014)
Inspiraatiota uuden IT:n päättäjille (06/2014)
Uutiset IT:n päättäjille (03/2014)

Jos taas haluat saada tulevat uutiskirjeemme ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi, voit liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi vaivattomasti blogimme sivupalkissa olevalla lomakkeella.

***

Ylempi kuva: Flickr Creative Commons, opensource.com.

Integroituuko sote-uudistus?

Sipilän hallitus julkaisi 10. syyskuuta 2015 asettamispäätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Asettamispäätöksen mukaan Suomeen perustetaan 18 tai 19 itsehallintoaluetta. Niistä 15 tuottaa tai järjestää itse sote-palvelut alueensa asukkaille ja jäljelle jäävät 3 tai 4 yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa. Itsehallintoalueet voivat myös ostaa sote-palveluita yksityisiltä ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta.

Tämän uuden rakenteen myötä seuraavat tavoitteet täyttyvät

sotetavoitteetMA

Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio

Palveluiden vertikaalinen integraatio tarkoittaa perus- ja erikoistason sairaanhoidon integraatiota eli hoitamista samassa organisaatiossa. Horisontaalinen integraatio tarkoittaa sosiaali- ja terveysasioiden hoitamista samassa organisaatiossa. Integraation ja säästöjen lisäksi uudessa sote-mallissa tavoitteena on kansalaisten valinnanvapauden lisääntyminen.

Raha seuraa potilasta

Hallituksen tavoitteena on myös periaatteen “raha seuraa potilasta” toteuttaminen. Kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy ja he voivat valita palveluntuottajien joukosta mieluisimman. Kun raha seuraa potilasta, niin potilasta koskevien tietojenkin on seurattava potilasta eri palveluntuottajien välillä. Tietojen on siirryttävä sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti.

Rajapintoja tarvitaan monia

ICT-kielellä täydellinen integraatio, rahan ja tietojen siirtyminen itsehallintoalueiden ja eri palveluntuottajien välillä tarkoittaa tietojärjestelmien välisten rajapintojen rakentamista. Kun vaatimuksiin vielä liitetään asettamispäätöksessä mainittu valtion tarve valvoa itsehallintoalueiden toimintaa tarkasti, kasvaa tarvittavien rajapintojen määrä huomattavasti. Koska nykyisin maassamme on käytössä useita eri järjestelmiä kuhunkin tarpeeseen, rajapinnat ovat myös keskenään erilaisia.

Rajapintojen toteuttaminen voi olla vaikeaa

Rajapintojen toteuttaminen saattaa osoittautua hyvin vaikeaksi. Vaikeuteen on monia eri syitä, jotka tulevat vastaan jokaisessa integraatioprojektissa:

 • toisiinsa liitettävien järjestelmien määrä ei ole tiedossa. Niitä voi olla yllättävän paljon, koska kunnat ovat ostaneet kukin omat järjestelmänsä.
 • samankin järjestelmän eri ilmentymät – esimerkiksi eri kunnissa – ovat hyvin erilaisia. Kukin kunta on tilannut ja räätälöittänyt oman järjestelmänsä.
 • järjestelmiä ei ole suunniteltu toisiinsa liitettäviksi eikä niissä ole valmiina rajapintoja. Rajapinnat on siis rakennettava kuhunkin järjestelmään erikseen.
 • jopa samannimisten järjestelmien käsitemallit lienevät kaikesta yhtenäistämistyöstä huolimatta hieman erilaiset.
 • järjestelmissä on ristiriitaista tietoa ja tietojen yhtenäistäminen vaatii paljon käsityötä.

Mikä avuksi?

Onneksi näihin vaikeuksiin voi vastata monin eri keinoin.

 • Osan ongelmista voi ratkaista Kanta-järjestelmällä. Mitä enemmän SoTe-tietoa on Kanta-järjestelmässä, sen helpompaa järjestelmien on keskustella keskenään Kanta-järjestelmän kautta.
 • Kansallinen palveluväylä helpottaa tietojen siirtämistä monin tavoin.
 • Osan ongelmista voi ratkaista yhtenäistämisellä. Valtiohan voi vaatia, että kaikki 19 itsehallintoaluetta käyttävät samoja tietojärjestelmiä – aivan samaan tapaan kuin ison yrityksen osastot käyttävät samoja talous- ja henkilöstöjärjestelmiä. Missään tapauksessa valtion ei pidä sallia itsehallintoalueiden ostaa järjestelmiään toisistaan riippumatta.

Napsahtaako toimittajaloukku?

Yhtenäistämisestä huolimatta nykyisin käytössä olevien järjestelmien integroiminen toisiinsa voi osoittautua erittäin vaikeaksi. Tämä ongelma liittyy järjestelmät toimittaneisiin yrityksiin ja niiden liiketoimintaan. Onko järjestelmien integroiminen järjestelmätoimittajien etujen mukaista vai ei? Jokaisella tietojärjestelmän SoTe-sektorille rakentaneella yrityksellä on tavallaan veto-oikeus sote-uudistuksen integrointiin – tai ainakin melko suuri vapaus hinnoitella rajapintojen kehitystyö.

SoTe-uudistus kaipaa ICT-asiantuntijaa

Asettamispäätöksessä ohjaus- ja projektiryhmään ei ole nimetty yhtäkään ICT-asiantuntijaa. SoTe-uudistuksen tavoitteet toteutuvat vain, jos integraatioihin liittyvät ongelmat otetaan heti alusta alkaen vakavasti. ICT-työhön on varattava riittävästi rahaa, riippumattomia asiantuntijoita ja poliittista tahtoa. Sote-järjestelmien integroiminen ei onnistu vahingossa.

Kuva: Flickr Creative Commons, luonut Maria Boehling opensource.com:lle.