Lean-menetelmät muuttavat johtamisen tiedolla johtamiseksiTyön tekemisen uudet tavat ja jatkuvan kehittämisen kulttuuri muuttavat johtamista dramaattisesti. Organisaatioiden kehitysagendalta löytyvät usein lean-menetelmät, joihin pintapuolisesti tutustuminen antaa johtajalle helposti mukavan lämpimän tunteen. Johtajasta saattaa aluksi tuntua, että kyseessä on tekijä- ja päällikköportaan puuhastelu, jossa työn tekee kehitysjohtajan vetämä tiimi ilman erillistä korvausta – ja toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja pääsee parin vuoden kuluttua talouslehtien kanteen suomalaisena Jack Welchinä. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.

Mitä johtajan pitää ymmärtää lean-menetelmistä?

Lean-menetelmien ytimessä oleva jatkuva kehittäminen on radikaalimpaa kuin miltä se aluksi kuulostaa. Jatkuva kehittäminen on vielä paljon kapitalistisempaa kuin se johtamismalli, johon olemme tottuneet. Jatkuvassa kehittämisessä ei riitä, että tiimit täyttävät organisaation johtoryhmän toiveet vaan tiimien pitää ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja täyttää asiakkaan toiveet. Nämä tuppaavat olemaan vaativampia kuin oma esimies, joka tuntee alaistensa rajat – asiakkaille ei riitä, että jäädään toteuttamaan viime vuoden tarpeita.

Johtajan rooli on pitkään ollut löytää markkinoilta niitä kohtia, joissa asiakkaiden tarpeet ja yrityksen strategia kohtaavat. Alaisten rooli oli kuunnella tarkkaan esimiesten toiveita, koska niissä oli salattua tietoa siitä, mitä asiakkaat todellisuudessa jatkossa kaipasivat. Lean-maailmassa johtaja jättää taakseen suuren osan vanhasta hierarkkisen johtamisen työkalupatteristosta. Perinteisessä johtamistyylissä johtaja on ollut oikeassa ja kaikkivoipa eikä suurissa linjoissa ole tapahtunut radikaaleja muutoksia vuosikymmeniin. Lean-menetelmät kääntävät vanhan johtamistavan päälaelleen.

Tekijät kehitysroolissa

Lean-maailmassa kehitysosaston rooli muuttuu heti kättelyssä. Kaikkien työn osaksi tulee oman työn analysointi ja siihen liittyvä jatkuva parantaminen. Pienet ja suuret parannukset ovat molemmat arvossa eikä kumpiakaan tehdä ilman, että kuskin paikalla muutoshankkeessa ovat työn loppujen lopuksi tekevät. Tämä on monessa organisaatiossa tiukka paikka. Porukkaan on luotava paremmin tekemisen halu ja on opittava kuulemaan niitä, joita ennen on vain käskytetty.

Toinen suuri muutos on laatuun ja virheisiin liittyvien asenteiden ja toimintatapojen muutos. Laadulle ei etsitä optimia käyrien leikkauspisteistä vaan tavoitteeksi otetaan virheettömyys. Kun virheettömyys on kaikkien tavoitteena, monissa muutostilanteissa joudutaan miettimään työtä ja sen tekijöitä aivan toisella tavalla.

Leanista kuuluisalla Toyotan tehtaalla työtehtävien kierto tehdaslinjalla ei ollut ainoastaan humaania vaan sitä pidettiin välttämättömänä, jotta työn monotonisuus ei johtaisi virheisiin työn tekemisessä.

Lean-menetelmät ja väliportaan johdon vangin dilemma

Suurin osa johtajista ei ole oman organisaationsa intiaanipäälliköitä vaan oikeastaan väliportaan johtoa. Väliportaan esimies johtaa lukujen valossa ja alainen ymmärtää paremmin ‘lattiatason työtä’. Kun lean-menetelmät otetaan käyttöön väliportaan johtajan työn tuloksia verrataan kollegojen tuloksiin ja uran jatko riippuu siitä, mihin muihin nähden pystyy.

Lean-maailmassa väliportaan johdolle ensimmäinen vakava muutos on virheiden myöntäminen, niiden huolellinen käsittely ja niistä oppiminen. Tilanne on kuin kuuluisassa vangin dilemmassa. Jos olemme kaikki rehellisiä, kaikki voitamme, mutta jos osa on epärehellisiä, rehellisiä rangaistaan. Kertovatko kollegani rehellisesti virheistä vai yrittävätkö he lakaista ne maton alle?

Keskeinen muutos on tiedolla johtaminen. Jotta tiedolla voisi johtaa, pitää luoda yrityskulttuuri, jossa tietoa voi kerätä rehellisesti ja avoimesti ilman, että tietoa manipuloidaan. Ja jotta tässä voi onnistua, pitää palkita niitä, jotka tähän pystyvät eikä niitä, jotka näyttävät esimiehilleen maailman parhaassa valossa.

Lean-menetelmät ovat uuden paremman johtamisen ytimessä.

Olen itse tällä oppimispolulla ja vaihdan mielelläni ajatuksia aiheesta, @aukia Twitterissä, 0400 438 610 tai petri.aukia@codento.com.

***

Kuva: https://homethods.com/

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *