Tuoteomistajan Scrum-pikaopasScrum-oppaasta ilmestyi 11/2017 uusi versio, jolle tehtiin myös uusi käännös suomeksi keväällä 2018.

Päivitimme tältä pohjalta myös Tuoteomistajan Scrum-pikaoppaan. Se käsittelee Scrumin perusasiat, mutta avaa lisäksi tuoteomistajan näkökulmaa, johon Scrum-opas ei sääntökirjamaisuutensa takia ulotu.

Mitä tuoteomistajan sitten pitäisi huomata ajatella Scrum-opasta lukiessaan?

Scrum on kirjoitettu kehittäjät keskiössä

Scrum on lähtökohdiltaan kehitystiimikeskeinen. Niinpä se jättää kuvaamatta tärkeimmän osan tuoteomistajan työtä:

  • kehitettävän tuotteen tai palvelun vision ohjaamisen
  • siitä huolehtimisen, että tuotteesta tulee toteutetuksi tarvittu laajuus vaaditussa aikataulussa
  • käyttäjäpalautteen hankkimisen siitä, mikä kehitettävässä järjestelmässä on arvokkainta
  • ohjausryhmien ja muiden päätöksentekijöiden osallistamisen päätöksentekoon.

Scrum on tehty sisäiseen tuotekehitykseen

On kuitenkin paljon myös tilaaja-toimittaja-projekteja, joissa tuoteomistaja on tilaajan organisaatiossa ja kehitystiimi sekä Scrummaster toimittajan puolelta. Tällöin yhtenäisen Scrum-tiimin ihannetta haastaa tilaajan ja toimittajan välinen sopimussuhde ja taloudelliset intressit. Haaste ratkaistaan yleensä erottamalla laskutus ja asiakassuhteen hallinta Scrum-tiimin ulkopuolelle. Käytännössä tuoteomistaja kuitenkin joutuu olemaan myös näiden asioiden kanssa  tekemisissä.

Scrumissa tuoteomistaja on itsevaltias, todellisuudessa ei

Scrum käsittelee tuoteomistajaa ylimmäisenä päätöksentekijänä, jonka valtuuksia muu organisaatio kunnioittaa. Vastuun ja vallan näkökulma onkin oleellinen. Käytännössä tuoteomistajan on usein projektin menestys varmistaakseen hyödynnettävä ohjausryhmän päätöksiä, projektiyhteisön huomioita ja erityisesti käyttäjäpalautetta päätöksenteossaan, samalla kun kantaa päätöksistään vastuun kehitystiimin suuntaan.

Tuoteomistaja huolehtii, että projektissa saadaan tarvittu tulos annetussa ajassa

Tuoteomistajan rooliin liittyy elintärkeä vastuu, josta Scrum-opas ei juurikaan puhu. Käytännössä tuoteomistaja on nimittäin usein sidosryhmien takuumiehenä sen suhteen, että tarvittava tulos saadaan aikaan säädetyssä ajassa.

Tärkeä osa tämän vastuun haltuunottoa on varmistaa, että kehittämiselle on varattu mielekäs aikataulu ja että etenemistahtia seurataan suhteessa koko tuotteen kokonaisuuteen.

Tarvitaan siis kokonaiskäsitys tuotteesta jota ollaan työstämässä. Toiseksi tarvitaan keinoja nopeuttaa arvon tuottamisen tahtia tarvittaessa. Scrumissa ajatellaan, että kestäviä tuloksia ei voi saada aikaan tekemällä töitä näännyttävällä tahdilla tai leikkaamalla laatua. Tiimin kasvattamiseenkin liittyy ongelmia. Sen sijaan ratkaisuja etsitään miettimällä asioita fiksummin. Tässä kehitystiimin tekninen osaaminen toimii tuoteomistajan korvaamattomana apuna, ja käyttäjäpalautteen perusteella pystyy hahmottamaan, mihin kannattaa panostaa.

Kehitysjono on tuoteomistajan tärkein työväline

Tuoteomistajan vastuulla on, että tuotteen kehitysjono on järjestyksessä niin, että kehitystiimi voi aina ottaa työn alle ylimmän kohdan ja luottaa siihen, että se silloin panostaa sillä hetkellä arvokkaimpaan asiaan. Tuoteomistaja myös varmistaa, että kehitysjonon kärkipää on niin tarkka, että sen kohtia voi ottaa sprinttisuunnitteluun.

Tuoteomistajan ei kannata suhtautua kehitysjonoon toiveiden tynnyrinä, vaikka sinne kirjataankin mieleen tulevat toiveet tuotteelle. Mieluummin kannattaa jo alusta alkaen ottaa tavoitteeksi saada mahdollisimman paljon kehitysjonosta käyttäjäpalautteen perusteella “ei toteuteta” –luokkaan. Tämä vapauttaa työaikaa niille ominaisuuksille, jotka ovat aidosti tuotteen menestymisen ja käyttäjille tulevan arvon kannalta tärkeitä.

Läpinäkyvyys on Scrumin riskienhallintaväline

Scrum perustuu läpinäkyvyyteen. Päätökset, joiden perusteella optimoidaan arvoa ja kontrolloidaan riskejä, perustuvat tarkastelussa havaittuun tuotosten tilaan. Täydellisen läpinäkyvyyden vallitessa päätökset perustuvat todelliseen tietoon.

Vaikka Scrummasterilla on läpinäkyvyyden avustamisessa keskeinen rooli, tuotemistaja on Scrum-tiimistä se rooli, jolle on tärkeintä ymmärtää lopputulosten tilanne ja laatu, etenemistahti ja mahdollisesti hidasteita luovat tekijät. Niinpä tuoteomistajan kannattaa olla aktiivinen läpinäkyvyyden toteuttamisessa.

Valmiin määritelmä on Scrumin laadunhallintaväline

Kun tuotteen kehitysjonon kohdan tai tuoteversion sanotaan olevan “valmis”, kaikkien tulee ymmärtää mitä “valmis” tarkoittaa. Tähän pyritään sopimalla yhdessä valmiin määritelmä.

Valmiin määritelmän suhteen ei kannata olla ahne – on tärkeämpää että on valmiin määritelmä jota kaikki noudattavat kuin täydellinen valmiin määritelmä. Odottamattomien muutoksien varalta tuoteomistajan kannattaa kuitenkin varmistaa, että valmiin määritelmään sisältyy myös koodin tallennus saataville jatkotyöstöä varten sekä välttämätön minimidokumentaatio.

Scrummaster ei ole projektipäällikkö

Monesti tuoteomistajat suhtautuvat rooliinsa huolettomaksi siksi, että Scrummaster tulee toimittajan organisaatiosta. Niinpä oletus on, että nämä pitävät jöötä kehitystiimille ja huolehtivat, että tuoteomistaja pysyy ajan tasalla tiimin tekemisistä. Näin ei kuitenkaan ole – kurinalaisuus on koko tiimin vastuulla ja läpinäkyvyys on erityisesti tuoteomistajan intressissä, vaikka Scrummaster auttaa sen toteuttamisessa. Scrumin mukaan siis Scrummasterin vastuulla on ainoastaan auttaa muita käyttämään Scrumia.

Lataa Tuoteomistajan Scrum-pikaopas täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *