Selvitys: Lean-menetelmillä parempaa kilpailukykyä muutoksessaCodento selvitti lean-menetelmien käyttöä suomalaisissa organisaatioissa vuonna 2016. Tänä vuonna teimme saman selvityksen uudestaan nähdäksemme, miten lean-maailma nyt makaa ja miten tilanne on muuttunut sitten viime kevään. Lataa Lean-menetelmät Suomessa 2017 -raportti maksutta!

Lähes puolet vastaajaorganisaatioista kertoi toiminnan tehostuneen lean-menetelmien avulla: 47 % koki priorisoinnin parantuneen ja 48 % tehokkuuden lisääntyneen. Lähes puolet vastaajaorganisaatioista oli onnistunut parantamaan myös asiakastyytyväisyyttä. Selvityksen kiinnostava löydös oli se, että laajalti lean-menetelmiä käyttävillä organisaatioilla asiakkaan ja arvoketjun ymmärrys lisääntyi. Tämä toi lisää kilpailukykyä.

Arvoketjujen ymmärrys on avain tulevien asiakkaiden nopeassa onnellistamisessa

Lean-organisaatiot ilmoittivat ymmärtävänsä arvoketjut ja toimintaympäristönsä verrokkeja paremmin. Arvoketjun ymmärrys tarkoittaa paitsi mahdollisuutta optimoida kuluja, myös sitä että asiakas on huomattavasti helpompi ymmärtää. Arvoketjujen ymmärtämisestä seuraa suoraan myös kyky havaita toimintaympäristön muutokset nopeasti – ja jopa ennustaa niitä. Tämä tarkoittaa mm. sitä että organisaatiot pystyvät luomaan asiakkailleen arvoa kilpailijoita nopeammin.

Johtajuutta kaivattiin lisää – ja aiheesta

Jos lean nähdään suppeana yhden alueen optimointityökaluna, saadaan toki tehoja kyseisestä alueesta, mutta voidaan olla auttamattomasti myöhässä, kun toimintaympäristö muuttuu. Johtajuuden rooli on paitsi voimaannuttaa organisaatio itsenäiseen lean-menetelmien käyttämiseen jatkuvasti ja organisaation laajuisesti, varmistaa myös että kokonaiskuva säilyy ja toimintaympäristön ymmärtäminen kääntyy visioksi ja tavoitetilaksi asiakkaalle tehokkaasti tuotettavalle lisäarvolle.

Lean oli voittaja talouskasvun saralla

Yli puolet vastaajista kertoi talouskunnon olevan parempi kuin 5 vuotta sitten: tässä oli kasvua 6 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Häviäjissä vallitsevana olivat leaniä käyttämättömät organisaatiot. Lean-organisaatioiden osuus parempaa tuloskuntoa raportoineista kasvoi suhteessa viime vuoteen nopeammin kuin verrokkien. Tämä ei ole yllättävää, sillä talouden piristyessäkin lean-menetelmin toimivat pystyvät reagoimaan muutokseen nopeasti.

Kokemukset leanistä pääosin myönteisiä

Kaikista annetuista vastauksista sekä tänä että viime vuonna noin 80 % oli positiivisia. Positiiviset kokemukset leanistä lisääntyivät pidemmässä käytössä; mitä pidempään lean-menetelmiä oli käytetty, sitä enemmän positiivisia vaikutuksia havaittiin.

Käyttökohteiden kärjessä ohjelmisto- ja kehitysprojektit

Lean-menetelmiä käytetään laajimmin erilaisiin ohjelmistoprojekteihin:

  • ohjelmistoprojektin suunnitteluvaihe (47 %)
  • ohjelmistoprojektin toteutusvaihe (57 %)
  • ohjelmistoprojektin jatkokehitys ja ylläopito (53 %)

Leanien menetelmien käyttö organisaatioissa on lisääntynyt hienoisesti: tänä vuonna organisaatioilla oli käytössään keskimäärin 3,9 menetelmää, kun taas viime vuoden vastaava luku on 3,4.

Suosikkina edelleen Scrum

Suosituin lean-menetelmä oli tänäkin vuonna Scrum, jota käytti 58 % vastaajaorganisaatioista. Kakkossijalla komeilee Kanban 54 % osuudella. Molemmat suosikkimenetelmät olivat käytössä 40 % organisaatioista.

Kyselyyn vastaajat

Lean-selvitykseen osallistui yli 90 vastaajaa eri kokoisista organisaatioista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Selvityksen vastaajista ylivoimaisesti suurin osa oli johtavassa asemassa tai erilaisia asiantuntijoita. IT-ala oli tänäkin vuonna vahvasti edustettuna; kolmasosa vastaajista työskenteli tietotekniikan parissa. Saimme kuitenkin vastauksia myös mm. terveydenhoitoalan työntekijöiltä sekä yrittäjiltä.

Lisätietoja antaa

Petri Aukia
toimitusjohtaja, Codento Oy
petri.aukia@codento.com
+358 400 438610
Twitter @aukia

Voit myös ottaa yhteyttä minuun:

Miika Kuha
lean-konsultti ja yksi selvityksen tekijöistä, Codento Oy
miika.kuha@codento.com
+358 40 552 4552
Twitter @kuha

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *