Ohjelmiston korjataan/korvataan -analyysi – miksi se kannattaa?Suurissa yrityksissä ja julkishallinnossa on paljon tietojärjestelmiä  ja niihin liittyviä prosesseja, joihin liittyy paljon tyytymättömyyttä. On vaikea päätellä, mitkä järjestelmät muodostavat tukevan pohjan organisaation kehitykselle ja mistä niistä on muodostunut kehityksen esteitä, sillä useimpiin laajalti käytettyihin järjestelmiin liittyy aina monenlaista kritiikkiä. Vaikka ohjelmiston hankinnan aikaan se olisi täyttänyt hyvin tehtävänsä, muuttuu toimintaympäristö kiihtyvään tahtiin, ja ohjelmisto ja sen tukemat prosessit jäävät auttamattomasti ajastaan jälkeen muodostaen liiketoiminnan pullonkaulan.

Korjataan/korvataan -analyysi selvittää ohjelmiston ja prosessien tilan

Kehittämämme ohjelmiston ja siihen liittyvien prosessien korjataan/korvataan -analyysi auttaa selvittämään ohjelmiston nykytilan, ohjelmiston käytön ja siihen liittyvien toimintatapojen tarkoituksenmukaisuuden sekä ohjelmiston tulevaisuudennäkymät. Analyysin lopputuloksena saat konkreettiset suositukset jatkotoimista ja samalla ohjelmisto ja siihen liittyvät prosessit kategorisoidaan seuraavasti:

  1. Kunnossa. Ohjelmisto vastaa tarkoitustaan, sen tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ja sen käyttö on tarkoituksenmukaista. Ohjelmiston tuki ja jatkokehitys on hyvissä käsissä niin organisaatiossa kuin sen mahdollisilla alihankkijoillakin.
  2. Korjataan. Joko ohjelmisto, sen käyttötapa, jatkokehitys tai ylläpitomalli on selvästi ristiriidassa organisaation tarpeiden kanssa. Järjestelmä vaatii ylimääräistä huomiota sekä budjetin, johdon huomiota tai molemmat, jotta organisaation sujuva toiminta ei vaarannu.
  3. Korvataan. Ohjelmiston toiminnassa, siihen liittyvissä prosesseissa tai sen ylläpitomallissa on jotain fundamentaalisesti ristiriidassa nykytilan ja tulevien tarpeiden kanssa. Aika on ajanut ohjelmiston ohi, ruokahalu on kasvanut syödessä tai sen toimittaja toimii tavalla, joka vaarantaa organisaation. Tulee halvemmaksi tai jopa välttämättömäksi korvata ohjelmisto sen sijaan, että hyvää rahaa kaadetaan huonon päälle.

Epätietoisuus ohjelman kunnosta luultua suurempi ongelma

Epäselvässä kunnossa oleva ohjelmisto on suurempi ongelma kuin ensi hätään voisi kuvitella. Kun järjestelmän elinkaari ei ole selkeä, ei järjestelmän ylläpitoon eikä jatkokehitykseen haluta investoida riittävästi. Keskinkertainen ohjelmisto, jota ei ajanmukaisteta tarpeiden kasvaessa, jää auttamatta pieneksi eikä siihen sijoitetulle rahalle saada vastinetta.

Ohjelmiston ja prosessien analysointi on monesti vaikeaa ilman ulkopuolista apua. Tilanne politisoituu helposti, sillä järjestelmän korvauksen vaatimat ponnistukset ovat vääjäämättä pois jostain muusta.

Pelkkä kooditarkistus ei riitä

Ohjelmiston analyysissä on tarkastettava itse järjestelmä, sen jatkokehitysnäkymät, sen toimittaja sekä ne prosessit, joilla järjestelmää käytetään. Pelkän järjestelmän kooditarkastuksen tai muun teknisen tarkastuksen kautta löytyy vain murto-osa ongelmista. Yhtä tyypillistä kuin vanhentunut tai vika-altis ohjelmisto, on löytää yksiköitä, joissa sinänsä kelvollinen ohjelmisto ei pääse oikeuksiinsa, koska prosesseja ei ole osattu muokata sellaisiksi, joilla investoinnista saataisiin kaikki irti.

Korjataan/korvataan -analyysi voidaan suorittaa myös sovelluksille, joiden lähdekoodiin organisaatiolla ei ole pääsyä.

Toimi heti – vältä hätiköidyt ja huonot päätökset

Epäselvä tilanne ohjelmiston kanssa on hyvä löytää hyvin aikaisessa vaiheessa. Sekä korjaukset että uuden sovelluksen hankinta korvaamaan edellinen, vaativat kuukausia tai jopa vuosia. Jotta tämä olisi edes mahdollista, on pitänyt arvioida kustannukset ja saada hankkeelle budjetti.

PK-sektorilla uusia sovelluksia voidaan ottaa käyttöön jopa viikoissa. Suurissa organisaatioissa tarpeen kiistattomasti todistamisesta voi helposti mennä vuosi tai parikin, ennen kuin korvaava ratkaisu on tuotannossa.

Jos ohjelmiston elinkaaren vaiheesta on epäselvyyttä, kannattaa tilanteesta ottaa selko ennen kuin joudutaan kiireessä tekemään kalliita, huonoja ja hätiköityjä päätöksiä.

Kysyttävää?

Toimistusjohtajamme Petri Aukia keskustelee aiheesta kanssasi mielellään. Petrin saat kiinni puhelimitse numerosta 0400 438 610, sähköpostitse petri.aukia@codento.com tai täyttämällä alla olevan lomakeen.

Ohjelmiston korjataan/korvataan -analyysi: kysy lisää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *