NAPA: Ohjelmistokehitys – palvelut pilveen

Laivojen suoritusanalyysityökalut pilveen

NAPA Oy tarjoaa palveluita laivojen suunnitteluun sekä laivaliikenteen suorituskyvyn ja kustannusten optimointiin. Yksi NAPAn tarjoamista palveluista on laivojen operoinnin seuranta ja analyysi. Palvelussa verrataan satama-aikoja, nopeutta sekä kulutusta budjetoituihin lukuihin ja muiden omistajien vastaaviin laivoihin.

Codenton ohjelmistokehitys rakensi NAPAn seuranta- ja analyysipalvelut Amazonin pilveen. Tavoitteena oli analyysipalveluiden skaalautuvuus. Tässä onnistuttiinkin: projektin jälkeen oltiin hetkessä valmiina suurillekin määrille uusia asiakkaita.

Pilvestä skaalautuvuutta

“Olimme jo useita vuosia tarjonneet laivojen suorituskykyraportointia asiakkaillemme. Palvelimet pyörivät joko asiakkaan omissa tiloissa tai omilla virtuaaliservereillämme. Tällä tavoin toteutetun palvelun laajentaminen ja ylläpitäminen kasvavalle asiakaskunnalle oli kuitenkin käymässä pullonkaulaksi”, kuvaa lähtötilannetta NAPAn analyysipalveluiden johtaja Pekka Pakkanen.

NAPA päätti käyttää saatavilla olevia pilvipalveluita voidakseen vastata liiketoiminnan tarpeisiin joustavasti. “Koska meillä ei kuitenkaan ollut itsellä tarvittavaa kokemusta käytössä vaaditussa aikataulussa, päätimme käyttää Codenton konsultteja“, Pakkanen kertoo.


NAPAn analyysipalveluiden johtaja Pekka Pakkanen.

Vaatimusten keräys, pilotointi, iterointi

Projekti aloitettiin selvittämällä työkalujen erilaiset käyttötarpeet NAPAn analytiikka- ja IT-henkilöstöltä Suomesta, Intiasta ja Romaniasta. Etähaastatteluissa selvitettiin, mihin ja miten analytiikka- ja IT-henkilöstö käyttää saatavaa dataa, ja minkälaisia tarpeita ja reunaehtoja sen suhteen on.

Sen jälkeen tulevaa järjestelmää ryhdyttiin hahmottamaan suoraan pilotoimalla. Testauksen ja asiakkaalta saadun palautteen perusteella toteutus hiottiin lopulliseen muotoonsa.

“NAPA oli loistava asiakas, sillä heillä oli kirkas käsitys projektin tavoitteista”, sanoo projektissa yhtenä konsulttina ollut Codenton Carlos Guerreiro. “Itse yritimme puolestamme viestiä mahdollisimman suoraviivaisesti, miten aiomme järjestelmän toteuttaa, jotta kaikki tiesivät, mitä odottaa.”

Omalle henkilöstölle lisää ymmärrystä

“Projektissa oli apua siitä, että tiimissämme oli asiantuntemusta sekä analytiikasta että pilviratkaisuista”, kertoo Carlos Guerreiro. “Eri organisaation osien tarpeita oli siksi helppo tulkita ja yhdistellä. Tuntui, että projekti sivutuotteena myös lisäsi ymmärrystä analyytikkojen ja IT:n välillä.”

Nykyään palvelua jatkokehittää ja ylläpitää NAPAn oma henkilöstö. “Paitsi että Codenton konsultit veivät projektin läpi tehokkaasti ja aikataulukriittisen kehitystarpeen tahdissa, he myös kommunikoivat ja dokumentoivat erittäin hyvin”, Pekka Pakkanen kertoo.

“Projektin myötä saimme omalle henkilöstöllemme ymmärrystä pilvipalveluiden mahdollisuuksista”, Pekka Pakkanen kiittelee. “SaaS-malli on noussut isoksi osaksi NAPAn tulevaisuudennäkymää.”

Datan visuaalisuus suuri edistysaskel

Osana pilviprojektia toteutettiin laivojen suorituskykyanalyysipalvelu, joka vaatii ajoittain raskasta laskentaa. Suorituskykyanalyysille tehtiin visualisoitu ohjauspaneeli, josta pystyy seuraamaan laivakohtaisia prosesseja ja näkemään poikkeamat.

“Uusilla työkaluilla monitorointi on kertaluokkaa helpompaa. Visuaalisuus on hurja edistys siihen nähden, että ennen servereille kertyi tekstuaalista lokitietoa”, Pekka Pakkanen kuvaa.

“Parasta on nähdä järjestelmän toimivan niin kuin tarkoitus”

Carlos Guerreiron mukaan projektin ehdoton tähtihetki oli nähdä, että järjestelmä alkoi välittää dataa ja päivittää analyysejä niin kuin oli suunniteltu. “Palkitsevinta oli ottaa projektin päätteeksi askel taaksepäin ja nähdä analytiikkapaneeli analyytikkojen tehokkaassa käytössä heidän tehdessä työtään.”

Pekka Pakkanen puolestaan on tyytyväisin projektilla saatuun skaalautuvuuteen: “Jos meidän palvelumme piiriin on tulossa vaikkapa sata uutta laivaa, olemme valmiita vastaanottamaan ne huomattavasti helpommin kuin ennen.”