Turku.fi: Ketterät menetelmät – konsultointi

DriveTurku-hankkeessa uudistetaan Turun kaupungin sähköiset palvelut, sähköinen asiointi ja verkko-osallistuminen. Osana hanketta uudistetaan mm. Turku.fi sekä Turun Filharmonisen Orkesterin verkkosivusto. Codento teki hankkeelle räätälöidyn kokonaisuuden konsultointia ketteristä menetelmistä. Sillä varmistettiin, että hankkeen ensimmäiset ketterät kehitysprojektit lähtevät menestyksekkäälle raiteelle.

Ketteryyskonsultointi omien tarpeiden mukaan

DriveTurku on valinnut projektimallikseen ketterät menetelmät, ja kilpailuttanut käyttöönsä joukon ketterän ohjelmistokehityksen puitesopimuskumppaneita. Ketteryys on Turun kaupungin palvelukehityksessä uutta, ja varmistaakseen että mahdollisuuksista saadaan kaikki irti, Turku halusi perehdyttää projektiryhmän ketteryyden perusteisiin.

Koska Turku.fi-uudistusprojektin valmistelu oli jo vauhdissa ja projektin töillä tiukat aikataulut, ketteryysharppaus räätälöitiin DriveTurun tarpeisiin. Yhdessä hahmotettiin hankkeen tarpeet ketterälle menetelmälle ja sovittiin, että tekemisen malliksi otetaan Scrum. Perehdytyksessä päätettiin myös työstää mahdollisimman konkreettisesti käsillä olevia käytännön haasteita.

Yhdessä suunnitellen harppauksen sisällöksi päätyi:

  1. Ketterän hankinnan ja ohjauksen tuki
  2. Päivän workshop koko projektiryhmälle
  3. Jälkihoito: paluu kiperimmin vaivaaviin asioihin

Tiimille yhteinen Scrum-ymmärrys konkreettisella tekemisellä

“Edellisessä verkkopalveluhankkeessamme työvälineinämme ovat olleet paksu määrittelynivaska ja siihen perustuva pitkä toteutusprojekti,” kertoo Turku.fi:n projektisuunnittelija Harri Falck. “Niinpä ketterä kehittäminen on meille konsernihallinnossa paitsi järkeenkäypää, myös uutta ja jännittävää. Korostuneesti tarvitsimme valmennusta siksi, että meillä on kehittämisessä mukana myös aivan uutta porukkaa.”

Toimituskunnan työpajassa panostettiin erityisesti konkretiaan. Koska työtä käyttäjätarinoiden eteen oli jo tehty, muokkasimme niitä työpajassa yhdessä ja harjoittelimme niiden ryhmittelyä ja priorisointia julkaisusuunnittelun pohjaksi. Samalla kaikille kirkastui käyttäjätarinoiden merkitys tuoteomistajan arkipäivässä. “Oli hyvä ettei tuhlattu aikaa teoreettiseen höpinään, vaan luotiin osallistujille tietopääomaksi sapluuna toimintatavasta ja käytännön työkalut,” Harri Falck summaa.

“Työpajapäivä oli todella hyvä, läheltä piti etten tullut Scrum-uskovaiseksi,” nauraa ensimmäistä ketterää pilottiprojektia, Turun filharmonisen orkesterin sivustouudistusta vetävä Taina Koskinen. “Oma projektini alkoi heti valmennusta seuraavalla viikolla, ja siitä lähtien muistiinpanot valmennuspäivästä ovatkin olleet kovassa käytössä. Menetelmä on sopinut orkesterin erittäin nopeassa aikataulussa tehtävään uudistukseen loistavasti.”

Ketterä hankinta – apua saatavilla

DriveTurussa oli olemassa vastakilpailutettu valikoima ketterän ohjelmistokehityksen puitesopimuskumppaneita, ja ensimmäinen projektikilpailutus oli valmisteilla. Osana ketteryysharppausta Codento auttoi Turun hankinta-asiantuntijoita operoimaan ketterässä hankinnassa. Hankintavastaavien kanssa käytiin läpi tärkeimmät ketterän hankkeen hankinnan ja ohjaamisen periaatteet, ja myös yleisimmät sudenkuopat.

“Ketterän hankinnan konsultointi konkretisoi hankinta-asiantuntijoillemme, miten ketteriä tarjouspyyntöjä ja sopimuksia kirjoitetaan, kun vanhat sanamuodot eivät sovi,” DriveTurun ohjelmajohtaja Päivi Saalasto kertoo. “Samalla pääsimme Codenton välityksellä verkostoitumaan muiden ketterien julkishallinnon asiakkaiden kanssa, ja saimme heiltä käyttöömme jopa mallidokumentteja.”

Kun ihmiset innostuvat, valmennuksesta tulee mukavaa kaikille

“Valmennustapaamisten aikana oli ihanaa nähdä, miten ihmiset innostuivat ja kokivat saavansa apua konkreettisiin kysymyksiinsä,” DriveTurku-projektissa toisena konsulttina ollut Karoliina Luoto kertoo. “Luulen että yhtenä innostumisen avaimena oli käytännön tekeminen. Työpajapäivän aikana käyttäjätarinoita saatiin myös priorisoitua valmiiksi asti.”

“Mahtavaa oli myös huomata, miten kokeneet ammattilaiset tuntuivat saavan työhönsä menetelmävalmennuksen myötä uusia ajatuksia ja uutta potkua.”

Ketteryys jatkuvaa oppimista

Turun kaupungin ensimmäinen ketterä pilottiprojekti on siis loppusuoralla, ja saadut ketteryysopit aiotaan ottaa käyttöön seuraaviin projekteihin. “Odotukset ovat kovat,” Harri Falck nauraa. “Nyt metodikehys on sovittu, ja nyanssit hiotaan kuntoon toimittajien kanssa. Seuraavaksi opitaan kokemuksista.”