IT-arkkitehtuuri


Kun liiketoiminnan IT-arkkitehtuuri on taitekohdassa, tai edessä on isompi strategia- tai tuotevalinta, ulkopuolisesta näkemyksestä on apua. Codenton arkkitehtuurikonsultit auditoivat olemassa olevia järjestelmiä eri näkökulmista, analysoivat organisaation ja sen asiakkaiden tulevat tarpeet järjestelmille, piirtävät vaihtoehtoiset kehityspolut elinkaarikustannuksineen ja selvittävät markkinoilla tarjolla olevien vaihtoehtojen teknisen kestävyyden ja riskit.

Valoa elinkaarikustannuksiin tai liiketoimintamahdollisuuksiin

Hyvä arkkitehtuuriymmärrys auttaa ymmärtämään eri vaihtoehtojen elinkaarikustannukset ja optimoimaan niiden välillä, sekä poimimaan esiin eri vaihtoehtojen riskit. Joskus vielä tärkeämpää on havaita, mitä uutta järjestelmillä voi saavuttaa leaniyttämisessä tai aivan uuden liiketoiminnan luomisessa.

Tärkeää on systeeminen ymmärrys

Hyvä IT-arkkitehtuurityö tekee monimutkaisesta ymmärrettävää. Se ymmärtää keskenään ristiriitaisetkin vaatimukset ja reunaehdot, ja tuottaa ratkaisun ilman vääriä kompromisseja. Se vähentää vaatimusten monimerkityksisyyttä ja järjestelmän potentiaalista monimutkaisuutta, ja pystyy ohjaamaan luovuuden niihin ongelmiin, jotka ovat oikeasti vaikeita, ja joissa luovuutta siksi tarvitaan.

Kokeneet IT-arkkitehdit keskittyvät ratkaisuihin

Codenton arkkitehtuurikonsultit ovat kokeneita tekijöitä, jotka ovat nähneet kymmenien ohjelmistokehitysprojektien ongelmat ja ratkaisut. Kokemuksella hankaliinkin päätöksentekotilanteisiin saadaan tuotua rauhaa ja ratkaisukeskeisyyttä. Usein projektissa päädytään tarjoamaan ratkaisuehdotuksia myös sellaisiin kysymyksiin, jotka löytyivät vasta toimeksiannon varrella.

Johtotähtenä liiketoiminnan tarpeet

Useimmiten arkkitehtuurin käännekohdat kumpuavat uuteen suuntaan kehittyneistä liiketoiminnan tarpeista tai muuttuneesta markkinatilanteesta alan teknisissä ratkaisuissa. Codenton kokeneet konsultit pystyvät fasilitoimaan arkkitehtuurityössä eri asiakkaiden ja organisaation eri osien tarpeiden välillä tekemättä kuitenkaan huonoja kompromisseja visiossa.

Ei turhaa ohjelmistokehitystä

Vaikka Codento tekee itse ohjelmistokehitystä, lean lähestymistapamme ohjaa meitä arvioimaan sen tarvetta kriittisesti. Maailma on yhä enemmän muuttumassa suuntaan, jossa räätälöidyt sovellukset elävät rinta rinnan tuotteiden ja SaaS-ratkaisujen kanssa, myös yhden IT-arkkitehtuurin sisällä. Uusien ohjelmistojen kehittämisen sijaan on usein hyödyllisempää yhdistää valmiita ratkaisuja uudella tavalla ja ehkä rakentaa yhdistelmälle uusi, houkutteleva käyttöliittymä. Ohjelmistokehitystä ei usein kannata tehdä, ellei tavoite ole hyvin uniikki tai tarvita liiketoimintasyistä erityistä etumatkaa tuotemarkkinoiden kehitykseen nähden. Codenton konsultit sanovat tämän myös ääneen.