Ketterät menetelmät ja lean


Ketteryydellä ja leanillä on mahdollisuuksia paljon ohjelmistokehitystä laajemmin. Aidosti leanissä ja ketterässä tekemisessä tekijät tietävät, mikä asiakkaalle tuottaa arvoa, pystyvät oppimaan tästä jatkuvasti ja osaavat säätää työtapojaan opitun mukaan.

Mitään menetelmiä ei kannata syöttää tekijöille väkisin. Tärkeintä on, että käytössä on toimintatapa, jossa kaikki voivat toimia luontevasti. Menetelmien tarkoituksena on auttaa fokusoimaan oleelliseen, tuoda läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta sekä auttaa kommunikoinnissa ja oppien ottamisessa käyttöön. Tähän pystyy hyvin käytettynä melkein mikä tahansa menetelmä.

Codenton valinta on lean lähestymistapa ja ohjelmistokehityksessä Scrum, Kanban tai niiden sovellukset. Valmennamme ja konsultoimme näiden menetelmien käytössä asiakkaita, kehitystiimejä ja kokonaisia organisaatioita.

Lean on keskittymistä ja jatkuvaa oppimista

Leanissä on kyse sen tunnistamisesta, mistä asiakkaalle tai palvelun käyttäjälle on aitoa arvoa, ja mikä taas on ydintoimintojen kannalta ylimääräistä. On tärkeää aktiivisesti ylläpitää ja parantaa sitä sovittua tapaa, jolla lisäarvo parhaiten tuotetaan – ja lakata tekemästä asioita joista ei lisäarvoa synny. Toimintaympäristöt ovat liikkeessä ja tekemisestä opitaan koko ajan lisää. Tätä kannattaa hyödyntää työtapojen kehittämisessä jatkuvasti. Codento pystyy ottamaan vastuun toimintojen leaniyttämisestä ohjelmistokehityksestä liiketoiminnan järjestämiseen asti. Voimme auttaa joko alkutaipaleella, jolloin tekemisen perusteet, sopimukset ja käytänteet luodaan (5s, mittaaminen, päivittäisjohtamisjärjestelmä), tai parantamaan jo käytössä olevia prosesseja (Kaizen, SixSigma, parannus- ja valmennus-Kata).

Tuoteomistaja on avainasemassa

Ohjelmistoprojektissa asiakkaan tuoteomistaja eli päivittäisessä arjessa toimiva projektin vetäjä on onnistumisen avainasemassa. Hänen tehtävänään on tiimin tuella varmistaa kehitettävien ominaisuuksien arvo liiketoiminnalle, sekä käyttäjä- ja sidosryhmäpalautteen huomioiminen. Tuoteomistajan rooli on vaativa, ja siksi Codentolta saa siihen myös tarvittaessa apua; joko valmennusta ja sparrausta projektin varrella, tai laajimmillaan sertifioidun teknisen tuoteomistajan auttamaan bisnestuoteomistajaa tämän työssä.

Liiketoiminta-analyysi ja protoilu, ketterä hankinta

Ketteryys tarkoittaa eri asioita sähköisen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Pystymme auttamaan tuotevision muodostamisessa sekä sen testaamisessa protoilemalla. Meillä on keskeinen keskustelurooli suomalaisen julkishallinnon ketterissä hankinnoissa, ja olemme auttaneet siinä kymmeniä suomalaisia organisaatioita. Saat meiltä analyysi- ja sparrausapua projektin aikaiseen tilaaja-toimittajayhteistyöhön myös riippumattomana osapuolena.

Ketteryys päätöksenteon eri tasoilla

Ketteryys ei pysähdy kehitystiimiin. Onnistumisen kannalta on oleellista, miten ohjausryhmätyö ja päätöksenteko saadaan toimimaan osana hankejohtamista, ja parhaimmillaan ketteryys ja lean ovat kun niitä noudattaa koko organisaatio. Autamme oikeiden päätöksenteko- ja kommukointivälineiden löytämisessä hankekulttuurien ja hierarkiatasojen välillä, sekä suurien hankkeiden palastelemisessa leaneiksi ja ketteriksi projekteiksi.