Lean ohjelmistokehitys


Kun haluat leaniyttää liiketoimintaasi ketterän ohjelmistokehityksen avulla, saat meiltä kehitystiimin käyttöösi päivähintaan. Teemme kestävää, liiketoiminnalle arvokasta koodia, jonka kaikki oikeudet jäävät asiakkaalle.

Sitoutuneet, kokeneet koodaajat

Kun kehittäjät ajattelevat omilla aivoillaan ja suhtautuvat koodiin ammattiylpeydellä ja huolenpidolla, tuloksena on kestävyyttä ja laatua. Codenton koodaajat ja Scrum Masterit ovat ohjelmistokehityksen senioreja ja tottuneita muutosagentteja asiakasorganisaatioissaan.

Asiakas omistaa koodin

Periaatteemme on, että kaikki koodi on asiakkaan omistuksessa. Käytännössä syntyvä koodi tallennetaan jatkuvasti asiakkaan toivomaan versionhallintaan, esim. Gitiin. Näin toimimalla Codento ei luo toimittajaloukkuja.

Jatkuva kehitys

80 % tietojärjestelmän elinkaarikustannuksista syntyy tyypillisesti jatkokehityksestä, ja me haluamme, että tuo luku on pienempi. Tähtäimessämme on tietoturvallinen koodi, joka toimii vielä 15 vuoden päästäkin. Siihen pääsemme jatkuvalla integroinnilla, testiautomatisoinnilla ja koodikatselmoinneilla, mutta ennen kaikkea sillä, että kehittäjät ovat sitoutuneet laatuun.

Leaniä ja ketterää tilanteen mukaan

Kun saamme valita vapaasti, teemme ketterää kehitystä leanillä tausta-ajatuksella. Scrum on tarpeen kun tiimi on iso ja tuoteomistaja tuore. Jatkokehitystyössä toimimme Kanban-moodissa. Lean-kulma on aina mukana: pyritään fokusoimaan liiketoiminnan kannalta oleelliseen ja minimoimaan ylimääräinen. Tärkeintä on, että asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa löytyvät käytänteet, joilla kaikkien on mukava toimia. Niinpä metodit sovitaan projektikohtaisesti, ytimessä läpinäkyvyys ja ennakoitavuus.

Asiakasta ei jätetä

Tietojärjestelmäprojektien ostaminen on vaativaa, ja me ymmärrämme sen. Tarvittaessa saat meiltä tukea myös tuoteomistajatyöhön ja tilaajaorganisaation ketteryys- ja lean-haasteisiin.

Modernit teknologiat ja kaikki muu, mitä tarvitset

Teemme skaalautuvaa ja hajautettua arkkitehtuuria moderneilla teknologioilla. Aloitetaan yhdessä siitä, että kiteytetään liiketoiminnan tarpeesi tuotevisioksi ja mietitään millä menestystä mitataan.

#Python #Django #JavaScript #CoffeeScript #Java #Scala #Ruby #MATLAB #PostgreSQL